כנס חוג הריאה

תאריך פרסום הארוע: 16.01.2020, 13:17
מיקום: יפורסם בהמשך
מועד התחלה: 29 באוקטובר 2020, 09:00
מועד סיום: 31 באוקטובר 2020, 10:00