טרשת צידית אמיוטרופית 26.03.2024

אינדקס גליקמי והתקדמות טרשת צידית אמיוטרופית

האם מקרו-נוטריינטים תזונתיים קשורים לקצב התקדמות המחלה ולאורך השרידות בחולי בטרשת צידית אמיוטרופית?

טרכאוסטומיה. צילום: שאטרסטוק

דיאטות עתירות קלוריות עשויות להאט את התקדמות הטרשת האמיוטרופית; עם זאת, מקרו-נוטריינטים מרכזיים לא זוהו. לאחרונה פורסמו בכתב העת Annals Of Neurology ממצאיו של מחקר בו חוקרים ביקשו לבחון האם מקרו-נוטריינטים תזונתיים קשורים לקצב ההתקדמות ואורך השרידות בקרב משתתפי מחקר העוקבה הפוטנציאליים.

במחקר הוכללו 304 משתתפים עם אבחנה מאושרת של טרשת צדדית אמיוטרופית ספורדית שנרשמו למחקר העוקבה הרב-מרכזי של עומס חמצוני.

החוקרים העריכו את צריכת המקרו-נוטריינטים הבסיסית שהוערכה על ידי שאלון תדירות מזון ביחס לשינוי בסולם הדירוג הפונקציונלי של טרשת צדדית אמיוטרופית מתוקנת ושרידות ללא טרכאוסטומיה, באמצעות מודלים של רגרסיה ליניארית ומודלים פרופורציונליים של Cox.

גיל התחלתי, מין, משך המחלה, ודאות אבחון, מדד מסת הגוף, הופעת בולברי, סולם הדירוג הפונקציונלי הכולל של טרשת צדדית אמיוטרופית ויכולת חיונית כפויה נכללו כמשתנים.

ערכים התחלתיים גבוהים יותר של אינדקס ועומס גליקמי היו קשורים לירידה פחותה של הציון הכולל בסולם הדירוג הפונקציונלי הכולל של טרשת צדדית אמיוטרופית מתוקנת במעקב של 3 חודשים (,β = −0.13 רווח בר סמך 95% -0.2, -0.01, p=0.03) ו-,β=-0.01 (רווח בר-סמך 95% -0.03, -0.0007, p=0.04), בהתאמה.

אינדקס גליקמי של קבוצות ברבעון שני, שלישי ורביעי היה קשור לירידה פחותה לאחר שלושה חודשים ב-1.9 (רווח בר-סמך 95% -3.3, -0.5, p=0.008), 2.0 (רווח בר-סמך 95% -3.3, -0.6, p=0.006) ו-1.6 נקודות (רווח בר-סמך 95% -3.0, -0.2, p=0.03) בהשוואה לקבוצת הרבעון הראשון; בקבוצת הרבעון הרביעי של העומס הגליקמי היתה ירידה של 1.4 נקודות בהשוואה לקבוצת הרבעון הראשון (רווח בר-סמך 95% -2.8, 0.1, p=0.07).

אינדקס גליקמי גבוה יותר היה קשור למגמה של שרידות ארוכה יותר ללא טרכאוסטומיה (יחס הסיכונים 0.97, רווח בר-סמך 95% 0.93, 1.00, p=0.07).

החוקרים הסיקו כי אינדקס ועומס גליקמיים גבוהים יותר קשורים להתקדמות מחלה איטית יותר בטרשת צידית אמיוטרופית.

מקור:

Lee, I., Mitsumoto, H., Lee, S., Kasarskis, E., Rosenbaum, M., Factor-Litvak, P. and Nieves, J.W. (2024), Higher Glycemic Index and Glycemic Load Diet Is Associated with Slower Disease Progression in Amyotrophic Lateral Sclerosis. Ann Neurol, 95: 217-229. https://doi.org/10.1002/ana.26825

נושאים קשורים:  טרשת צידית אמיוטרופית,  עומס גליקמי,  אינדקס גליקמי,  טרכאוסטומיה,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו