השמנה ועודף משקל 21.03.2024

שינוי במשקל, סוכרת וגליקמיה במבוגרים עם עודף משקל

כיצד השפיעו דפוסים שונים של שינוי במשקל על הסיכון לפתח היפרגליקמיה לא סוכרתית ועל רמות המוגלובין מסוכרר באנשים עם עודף משקל או השמנה?

עודף משקל (אילוסטרציה)
עודף משקל (אילוסטרציה)

במחקר עוקבה אורכי נבחנה ההשפעה של דפוסים שונים של שינוי במשקל על הסיכון לפתח היפרגליקמיה לא סוכרתית ועל רמות המוגלובין מסוכרר באנשים עם עודף משקל או השמנה.

החוקרים איתרו 435 מבוגרים שהשתתפו בתכנית לניהול משקל, עם אינדקס מסת גוף (BMI) של 28 ק"ג/ממטר2 ומעלה. המשתתפים חולקו לשלוש קבוצות על סמך השינויים במשקל שלהם ב-3 ו-12 חודשים לאחר התחלת הפעילות: אלה שלא ירדו במשקל, אלה ששמרו על ירידה במשקל ("שומרים") ואלה שעלו במשקל ("מחזירים").

החוקרים השתמשו בניתוחי רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית ובניתוחי רגרסיה ליניארית כדי לבחון את הקשרים בין דפוסי שינוי משקל אלה לבין תוצאי הבריאות.

מתוצאות המחקר עולה כי 77 משתתפים פיתחו היפרגליקמיה לא סוכרתית בין המעקב של שנה למעקב של חמש שנים. החוקרים לא גילו קשר מובהק בין דפוסי שינוי משקל לבין שכיחות היפרגליקמיה לא סוכרתית בחמש שנים.

עם זאת, צוין כי לשומרים היו רמות HbA1c ממוצעות שהיו נמוכות ב-0.15% לאחר שנה אחת  (רווח בר-סמך 95%, -0.10 עד 0.22) וגם לאחר חמש שנים (רווח בר-סמך 95%, -0.23 עד -0.06). בהשוואה לאלה שלא ירדו במשקל (רווח בר-סמך 95%, -0.10 עד 0.22). לא נצפה הבדל מובהק ברמות HbA1c בין המחזירים לאלה שלא ירדו במשקל.

החוקרים סיכמו כי שמירה על ירידה במשקל היא חיונית לשמירה על רמות נמוכות יותר של HbA1c לאורך זמן, והדגישו את הצורך בתמיכה מתמשכת כדי לסייע במניעת עלייה במשקל אצל אנשים עם עודף משקל או השמנת יתר. ממצא זה מדגיש את חשיבות אסטרטגיות ארוכות טווח בניהול משקל ומניעת סוכרת.

מקור:

Yin R, Ahern AL, Lafortune L, Griffin SJ, Strelitz JM, Mueller J. The association between patterns of weight change, diabetes status and glycaemia among adults with overweight and obesity. Diabetes Res Clin Pract. 2024 Mar 6;210:111607. doi: 10.1016/j.diabres.2024.111607. Epub ahead of print. PMID: 38453059.

נושאים קשורים:  דפוסי שינוי משקל,  היפרגליקמיה לא סוכרתית,  רמות המוגלובין מסוכרר,  ניהול משקל,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו