סוכרת 29.11.2021

העולם האמיתי לעומת מחקרים קליניים: ההגנה הכלייתית של מעכבי SGLT2

האם התועלת שיש למעכבי SGLT2 בשימור התפקוד הכלייתי כפי שנצפתה במחקרים קליניים מתורגמת לטיפול בקליניקה?

מחקרי מקרה-בקרה אקראיים הראו את ההשפעה המגנה של מעכבי משחלף נתרן-גלוקוז (Sodium-Glucose co-Transporter 2 - SGLT2) על הכליות. מאגרי מידע קליניים מציעים כי השפעות אלו משתקפות גם בקליניקה, אך עם זאת, טרם ידוע מה היעילות בטווח הארוך. בנוסף לא ידועה האם ההשפעה של חלבון בשתן או קצב הדעיכה של ה-eGFRי(estimated Glomerular Filtration Rates) קודם להתחלת הטיפול עם SGLT2 משנה את יעילות הטיפול במטופלים עם סוכרת סוג 2 (Type 2 Diabetes Mellitus - T2DM) ואי-ספיקת כליות כרונית (Chronic Kidney Disease - CKD).

החוקרים השתמשו במידע מתוך מאגר הנתונים היפני למחלת כליות כרונית (Japan Chronic Kidney Disease Database - J-CKD-DB) האוסף נתונים על מטופלים מכלל המרכזים הרפואיים במדינה. החוקרים יצרו התאמת ציון נטייה עבור טיפול על מעכבי SGLT2, עם התאמה ביחס של 1:1 למטופלים שטופלו בתרופות אחרות המורידות את ריכוז הגלוקוז בדם. התוצא העיקרי שנבדק היה קצב הירידה ב-eGFR. התוצאים השניוניים כללו ירידה כוללת של 50% ב-eGFR או אי-ספיקת כליות סופנית.

הגיל הממוצע לתחילת הטיפול עם מעכבי SGLT2י(n=1,033) או שאר תרופות המורידות רמות גלוקוז בדם (n=1,033) עמד על 64.4 שנים. ערך ה-eGFR הממוצע היה 68.1 מ"ל/דקה/1.73מ2. ל-578 (28%) נבדקים נמצא חלבון בשתן בעת תחילת המחקר.

תוצאות המחקר הדגימו כי התחלת טיפול עם מעכבי SGLT2 נמצא קשור להאטה בירידה של eGFR (הפרש השיפוע עבור מעכבי SGLT2 לעומת תרופות אחרות עמד על 0.75 מ"ל/דקה/1.73מ2). במהלך המעקב הממוצע של 24, נצפו 103 תוצאים כלייתיים; 30 (14 אירועים לכל 1,000 שנות מטופל) בקרב קבוצת המטופלים עם מעכבי SGLT2 ו-73 (36 אירועים לכל 1,000 שנות מטופל) בקבוצת המטופלים בתרופות אחרות (יחס סיכונים של 0.4; רווח בר-סמך של 95%, 0.26-0.62).

העדיפות שיש למעכבי SGLT2 על פני תרופות אחרות נותרה יציבה ללא קשר למצב החלבון בשתן וקצב הדעיכה ב-eGFR קודם להתחלת הטיפול (Pהטרוגניות≥0.35).

מסקנת החוקרים היתה כי התועלת שיש למעכבי SGLT2 בשימור על תפקוד כלייתי שנצפתה במחקרים קליניים מתורגמת היטב לטיפול בקליניקה. השפעות אלו גם אינן מושפעות על ידי קצב הדרדור בתפקוד הכלייתי או בהימצאות חלבון בשתן לפני תחילת הטיפול.

מקור:

Hajime Nagasu, et al. (2021) “Kidney Outcomes Associated With SGLT2 Inhibitors Versus Other Glucose-Lowering Drugs in Real-world Clinical Practice: The Japan Chronic Kidney Disease Database.” Diabetes Care, November 2021. Vol. 44, Issue 11, p. 2542-2551. DOI: 10.2337/dc21-1081

נושאים קשורים:  חלבון בשתן,  הגנה כלייתית,  סוכרת סוג 2,  אי ספיקת כליות,  קצב סינון כלייתי,  מעכבי SGLT2,  מחקרים
תגובות