ביופסיית עצם 28.11.2021

שיטה בטוחה לביצוע ביופסיית עצם לצד מיטת החולה

נמצא כי ישנה שיטה בטוחה ויעילה לביצוע ביופסיית עצם לצד מיטת החולה לצורך זיהוי אוסטאומיאליטיס בכיב של רגל סוכרתית, שתחסוך מעורבות כירורג או רדיולוג

מיטת בית חולים ומכשירים (צילום: אילסוטרציה)
מיטת בית חולים. צילום: אילוסטרציה

ביופסיית עצם (Bone Biopsy - BB) שמבוצעת על ידי מנתח או רדיולוג התערבותי היא בדיקה מומלצת כאשר יש חשד באוסטאומיאליטיס עקב כיב סוכרתי ברגל (Diabetic Foot Ulcer - DFU). על מנת להקל על ביצוע הפרוצדורה, החוקרים פיתחו הליך ביופסיה "עיוורת" שרופא מומחה לטיפול בסוכרת יכול לבצע לצד מיטת החולה (Bedside Blind Bone Biopsy - B4).

החוקרים ביצעו מחקר תצפיתי תלת-שלבי; פאזת היתכנות ובטיחות ההליך (פאזה 1) שנועדה לבחון את ההצלחה ותופעות הלוואי של B4, פאזת תיקוף (פאזה 2) בו השוו תוצאי DFU בין דגימות עצם חיוביות (B4+) לשליליות (B4-) ופאזת התפקוד (פאזה 3) בו השוו בין B4 לבין ההליך הכירורגי או הרדיולוגי של ביופסיית עצם בסיסית (Basic Bone Biopsy - B3).

תוצאים ראשוניים כללו הימצאות רקמת עצם בביופסיה (פאזה 1), והחלמה מלאה של DFU עם טיפול רפואי - לאחר 12 חודשים (פאזה 2 ו-3).

במסגרת פאזה 1, 37 נבדקים סדרתיים עם עדות קלינית ו/או רדיוגרפית לאוסטאומיאליטיס עברו בדיקת B4. תוצאות המחקר הדגימו כי רקמת עצם נאספה מכל הנבדקים עם שיעור אפסי של תופעות לוואי. בפאזה 2, נמצאו 40 מתוך 79 (50.6%) נבדקים עם B4+. מתוך אלה, רק 57.5% מהנבדקים השיגו הבראה מלאה של הפצע לאחר טיפול מתאים. לא נמצא הבדל סטטיסטי משמעותי בנבדקים עם תוצאת ביופסיית B4 שלא טופלה באנטיביוטיקה (71.8%, p=0.18).

בפאזה 3, שיעור הנבדקים עם BB חיובי היה נמוך יותר בנבדקים שעברו בדיקת B4י(40/79, 50.6%) בהשוואה לאלו שעברו בדיקת B3י(34/44, 77.3%, p<0.01). עם זאת, שיעורי ההבראה המלאה היו זהים בין הקבוצות (64.6% לעומת 54.6%; p=0.28). לא נמצא הבדל בשיעור הדגימות המזוהמות.

מסקנת החוקרים היתה כי ביצוע B4 הינו פשוט, בטוח, ויעיל בזיהוי DFU ואוסטאומיאליטיס, עם שיעור דומה של הבראה ביחס לקבוצה שעברו ביופסיית עצם שגרתית.

מקור:

Florine Féron, rt al. (2021) “Reliability and Safety of Bedside Blind Bone Biopsy Performed by a Diabetologist for the Diagnosis and Treatment of Diabetic Foot Osteomyelitis.” Diabetes Care, November 2021. Vol. 44, Issue 11, p. 2480-2486.DOI: 10.2337/dc20-3170

נושאים קשורים:  ביופסיית עצם,  כיב סוכרתי ברגל,  הליך לצד מיטת החולה,  מחקרים
תגובות