כלמידיה טרכומאטיס 17.10.2021

הערכת ההימצאות של זיהום גניטלי של כלמידיה טרכומאטיס בבלגיה

מחקר זה שם למטרה להעריך את ההימצאות הנקודתית של כלמידיה - מחלת המין המאובחנת ביותר בבלגיה - ולהעביר תכניות שליטה ומניעה המבוססות על ראיות

כלמידיה טרכומאטיס היא מחלת המין המאובחנת ביותר בבלגיה. תוכניות סקירה מתמקדות בנשים צעירות, עקב ההשלכות על מערכת הרבייה הנקבית הנובעות מזיהומים כרוניים ואסימפטומטיים. כתוצאה מכך, ישנה הערכת חסר של התדירות של זיהומים אלה בגברים.

מחקר זה שם למטרה להעריך את ההימצאות הנקודתית של כלמידיה באוכלוסייה הבלגית, ולהעביר תכניות שליטה ומניעה המבוססות על ראיות.

המחקר כלל שני מחקרי חתך אשר העריכו את הימצאותם של זיהומי כלמידיה באוכלוסיה הבלגית בין הגילאים 16-59 בשנים 2018-2020. בקבוצת המחקר CT1 נבחרו באופן אקראי 12,000 פרטים מייצגים מתוך הרשם הלאומי. פרטים אלה התבקשו על ידי מכתב לבצע איסוף שתן בביתם. בקבוצת המחקר CT2 השתמשו החוקרים בדגימות שתן אשר נאספו דרך סקר בדיקת הבריאות הבלגי.

את האבחון המולקולרי של DNA של כלמידיה ביצעו החוקרים באמצעות Xpert או Abbot Real-Time CT/NG. את האומד הנקודתי של הימצאות ואת הרווח בר-סמך 95% חישבו החוקרים על פי מין וקבוצות הגיל 16/18-29, 30-44 ו-45-59, ביחס לאוכלוסייה הכללית בבלגיה. מידע אודות משתנים סוציודמוגרפיים והתנהגות מינית שימש את החוקרים על מנת לזהות גורמי סיכון לזיהום בכלמידיה באמצעות יחס סיכויים.

תוצאות המחקר הדגימו כי האומד המשוקלל של הימצאות באוכלוסיה עמד על 1.54% (רב"ס 95% - 0.78-3) בקבוצת המחקר CT1, ואילו בקבוצת המחקר השנייה - 1.76% (רב"ס 95% - 0.63-4). כמו כן, לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין גברים ונשים ובין קבוצות הגיל השונות.

לעומת זאת, גורמים שנמצאו כמעלים סיכון להידבקות בכלמידיה היו סטטוס משפחתי (יחס סיכויים – 14.1; רב"ס 95% - 1.78-112; p<0.01), קיום יחסי מין עם בן זוג מזדמן (יחס סיכויים – 6.31; רב"ס 95% - 1.66-24.1; p<0.01) וקיום יחסי מין עם למעלה מ-3 בני זוג ב-12 החודשים האחרונים (יחס סיכויים – 4.53; רב"ס 95% - 1.10-18.6; p=0.02).

מחקרי הימצאות בקנה מידה לאומי חשובים על מנת להעריך את התפוצה של כלמידיה באוכלוסיה ולהתוות מדיניות של בריאות הציבור בהתאם. ההימצאות הנמוכה והפיזור ההטרוגני של כלמידיה באוכלוסיה הבלגית צריכים להילקח בחשבון בתכנון אסטרטגי עתידי או נזק כתוצאה מבדיקות וטיפולים באנשים אסימפטומטיים. כמו כן, ניהול יעיל של התיק הרפואי של מטופלים צריך לכלול טיפול מתאים למטופלים סימפטומטיים וידוע של בן הזוג. בנוסף, רצוי שאסטרטגיות מניעה יעודדו התנהגויות כמו שימוש בקונדום.

מקור:

  Fischer N. et al. BMC Infectious Diseases (2021). https://doi.org/10.1186/s12879-021-06646-y

נושאים קשורים:  מחקרים,  כלימידיה טרכומאטיס,  הימצאות,  אפידמיולוגיה,  גורם סיכון
תגובות