ניתוח מתלה אמצע שופכתי 13.05.2021

האפקטיביות של מעקב בצ'אט לאחר ניתוח מתלה אמצע-שופכתי

האם מעקב אלקטרוני באמצעות טלפון סלולרי הוא ישים ואפקטיבי במטופלים לאחר ניתוח אמצע-שופכתי?

שליחת מסרונים (אילוסטרציה)

מטרת המחקר שפורסם בכתב העת World Journal of Urology היתה להעריך את האפקטיביות של מעקב אלקטרוני לאחר ניתוח מתלה אמצע שופכתי.

כל המשתתפים במחקר (235 משתתפים) היו מטופלים שעברו ניתוח מתלה אמצע שופכתי בעקבות אי נקיטת שתן במאמץ.

המשתתפים חולקו לשתי קבוצות, קבוצת מעקב באמצעות צ'אט וקבוצת מעקב במרפאות חוץ. המשתתפים מילאו שאלונים אלקטרוניים או מודפסים מתוקפים. החוקרים השוו את מאפייני הקבוצות: מאפיינים דמוגרפיים, קליניים, ציוני שאלונים, שיעור נשירה מהניסוי, רמת הסיפוק של המטופלים וסיבוכים.

בסה"כ השלימו את ההערכה 189 משתתפים. תוצאות המחקר הדגימו שבקבוצת המעקב במרפאות חוץ התקבל שיעור גדול יותר של נשירה מהמחקר לעומת בקבוצת הצ'אט (25.6% לעומת 13.2%, p=0.016).

ציוני השאלון International Consultation on Incontinence Questionnaire-Urinary Incontinence Short Form (ICIQ-UI SF) לפני הניתוח היו 18.22 ± 2.64 בקבוצת הצ'אט ו-18.06 ± 2.75 בקבוצת  מרפאות החוץ (p=0.672). ציון השאלון הממוצע לאחר הפרוצדורה היה 3.70 ± 1.65  בקבוצת הצ'אט ו- 3.86 ± 1.48 בקבוצת מרפאות החוץ (p=0.489).

המשתתפים ענו על שאלון Patient Global Impression of Improvement (PGI-I), כאשר 84.8% מהמשתתפים בקבוצת הצ'אט ו-80% מקבוצת מרפאות החוץ דיווחו על מצב "טוב מאוד בהרבה" או "טוב בהרבה" (p=0.381).

רמת הסיפוק של המשתתפים היתה גבוהה יותר בקבוצת הצ'אט לעומת קבוצת מרפאות החוץ (87.9% לעומת 74.4%, p=0.018). 17 מהמשתתפים דיווחו על סיבוכים שלאחר הניתוח (9 בקבוצת הצ'אט ו-8 בקבוצת מרפאות החוץ, p=0.961).

החוקרים סיכמו שנראה כי מעקב אלקטרוני באמצעות טלפון סלולרי הוא אפשרות ישימה ואפקטיבית בעבור מטופלים לאחר ניתוח אמצע-שופכתי. ייתכן כי מעקב כזה ישפר את שיעור הסיפוק שלאחר הניתוח.

מקור:

Pan, Y., Chen, H., Chen, H. et al. Is electronic follow-up using a mobile phone application after mid-urethral sling placement feasible and efficient?. World J Urol 39, 863–869 (2021). https://doi.org/10.1007/s00345-020-03245-5

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי נקיטת שתן,  מתלה אמצע שופכתי,  מעקב אלקטרוני
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות