מלנומה 26.01.2021

האם יש להדיר קשישים מטיפול באנטי PD-1 למלנומה?

במחקר נבדקו היעילות ורעילות אימונותרפיה נגד PD-1 במטופלים קשישים עם מלנומה מפושטת

אימונותרפיה כנגד PD-1 היא טיפול יעיל למלנומה גרורתית. מטופלים בשנות ה-80 וה-90 לחייהם מהווים חלק משמעותי מהמטופלים עם מלנומה. מחקר זה בדק את היעילות של טיפול אנטי PD-1 בקבוצות גילאים אלה.

ניתוח רטרוספקטיבי רב-מרכזי זה כלל 499 מטופלים שטופלו ב-nivolumab או ב-pembrolizumab.

73 מטופלים היו בגילאי 80-100, 218 מטופלים היו בגילאי 65-79, ו-208 מטופלים היו בני 65 ומטה. נתוני הבסיס של המטופלים היו דומים.

בקרב מטופלים בקבוצות הגילאים 80-100, 65-79 ומתחת ל-65 שנים, השרידות הכוללת החציונית (OS) היתה 14.7, 18.7, 25.9, והשרידות החציונית ללא התקדמות (PFS) היתה 8.7, 7.7 ו-6.2 חודשים, בהתאמה.

השרידות הספציפית למלנומה (MSS) היתה 22.5, 27.8 ו-31.6 חודשים בקרב קבוצות הגילאים 80-100, 65-79 ומתחת ל-65 שנים, בהתאמה.

לא היה הבדל מובהק סטטיסטי בשרידות הכוללת (רמת מובהקות 0.2897), ב-PFS (רמת מובהקות 0.7155) ו-MSS (רמת מובהקות 0.9235) בין קבוצת בני 80-100, 65-79 ומתחת ל-65 שנים.

שיעור התגובה הכוללת ושיעור השליטה במחלה היו דומים בכל הקבוצות (רמת מובהקות  0.06974 ורמת מובהקות 0.89435, בהתאמה). בסך הכל, שיעור האירועים השליליים הקשורים למערכת החיסון (irAE) היה דומה בשלוש קבוצות הגיל (41, 34 ו-37.5% בקבוצות המטופלים בגילאי 80-100, 65-79 ומתחת ל-65 שנים, בהתאמה).

כמו כן, שיעורי ה-IrAE בדרגה 3 ובדרגה 4 היו דומים (4, 6 ו-7% בקבוצות המטופלים בגילאי 80-100, 65-79 ומתחת ל-65 שנים, בהתאמה).

היעילות והרעילות של טיפול נגד PD-1 בקרב מטופלים בשנות ה-80 וה-90 עם מלנומה גרורתית דומות באלו של מטופלים מתחת לגיל 65 ו-65-79 שנים. אין להתייחס לגיל המטופלים כקריטריון להדרה מטיפול נגד PD-1.

מקור:

Cybulsa-Stopa B. Et al. (2021) Melanoma Research 31(1): 49-57

נושאים קשורים:  מחקרים,  מלנומה,  גרורות,  אימונותרפיה,  תופעות לוואי
תגובות
 
26.01.2021, 20:49

מי נתן את שם הנושא: ״ האם יש להדיר קשישים מטיפול באנטי PD-1 למלנומה?״ במאמר המקורי אין זכר לתהייה הזו