נושא mCRC בחסות חברת Merck 30.12.2020

עלות-תועלת של cetuximab בטיפול בחולי mCRC

Cetuximab בשילוב תרופות כימותרפיות נוספות נמצא כבעל יתרון ניכר בטיפול בחולים עם RAS wild-type בסרטן מעי גרורתי (mCRC). מחקר זה בדק את העלות-תועלת של טיפול זה

הניסוי שלב III הקליני "FIRE-3" הדגים את היתרון הניכר של טיפול ב-irinotecan,יfluorouracil ו-leucovorinי(FOLFIRI) בתוספת cetuximab לעומת טיפול ב-FOLFIRI בתוספת bevacizumab בהארכת חציון תקופת ההישרדות הכללית של חולים עם RAS wild-typeי(RAS-WT) בסרטן מעי גרורתי (mCRC) בצד שמאל (38.3 חודשים לעומת 28.0 חודשים). מחקר זה בחן את ההשפעה הכלכלית של השימוש ב-cetuximab על החולים ועל החברה.

מודל מרקוב שהתבסס על הנתונים שנאספו בניסוי "FIRE-3" פותח בכדי להעריך את העלות-תועלת (cost-effectiveness) של טיפול בחולים עם FOLFIRI בתוספת cetuximab או בתוספת bevacizumab, מנקודת המבט של מערכת הבריאות הסינית. עלויות, שנות חיים מותאמות לאיכות חיים (QALYs) ויחסי עלות-תועלת מצטברים (ICER) חושבו לאורך תקופת החיים של המטופלים במחקר. ניתוח רגישות חד-כיוונית והסתברותית בוצע על ידי שינוי פרמטרים פוטנציאליים הניתנים לשינוי.

במחקר זה, עלויות הטיפול הכוללות בקבוצת ה-bevacizumab וקבוצת ה-cetuximab היו 92,549.31$ ו-94,987.31$, בהתאמה, וה-QALYs שנצברו היו 1.58 ו-2.05 שנים, בהתאמה. בניתוח בסיס-מקרה, בהשוואה ל-bevacizumab, חולים עם RAS-WT ב-mCRC בצד שמאל שקיבלו cetuximab צברו 0.47 QALYs יותר, ב-ICER של $5,187.23 ל-QALYי(3,166.23$ לשנת חיים). ניתוח הרגישות החד-כיווני הראה כי הפרמטר המשפיע ביותר היה העלות של cetuximab. ניתוח הרגישות ההסתברותי הראה כי העלות-תועלת ההסתברותית של קבוצת cetuximab הייתה 92.8% מתחת לרף המוכנות לשלם שעמד על כ-24,081$.

טיפול ב-FOLFIRI בתוספת cetuximab בחולים סיניים עם RAS-WT mCRC בצד שמאל עשוי לשפר את התוצאים הבריאותיים ואת יעילות השימוש במשאבים כספיים בהשוואה ל-FOLFIRI בתוספת bevacizumab.

מקור: 

Han J. at el. (2020). Cancer Control.  27(1):1073274820902271.

נושאים קשורים:  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  ציטוקסימאב,  בווציזומאב,  כימותרפיה,  עלות-תועלת,  סרטן מעי גס גרורתי