בצקת כבדית 06.12.2020

מחקר מעקב: טולבפטן לטיפול בבצקת כבדית בחולי שחמת

במחקר נבחנו היעילות והבטיחות של טולבטן כטיפול בחולים יפנים עם שחמת ובצקת כבדית

מחקר זה (START) העריך את היעילות והבטיחות של טולבטן, בעולם הקליני, כטיפול בחולים יפנים עם שחמת ובצקת כבדית.

מחקר ה-START, מחקר פרופקטיבי, רב-מרכזי שאינו התערבותי, נערך במטופלים עם תגובה לא מספקת לשיתון קונבנציונלי. זמן המעקב היה עד שישה חודשים. הערכת היעילות כללה שינויים במשקל גוף ותסמינים קליניים. הערכת הבטיחות כללה תופעות לוואי הקשורות בטיפול.

במחקר הוכללו 1,111 מטופלים, מתוכם 1,109 הוכללו באנליזת הבטיחות ו-1,098 באנליזה היעילות. הגיל הממוצע היה 69.4 שנים עם סטיית תקן של 11.5 שנים ומתוכם 62.7% היו גברים.

לאחר טיפול בטולבפטן, נצפתה ירידה במשקל גוף מתחילת המחקר. ביום שבע למחקר ירידה של 2.6±2.7 ק"ג וביום 14 למחקר ירידה של 3.8±4.1 ק"ג. יתרה מכך, תסמינים קליניים השתפרו באופן מובהק לאחר 14 ימי טיפול.

תופעות לוואי נפוצות הקשורות בטיפול היו צימאון (6.6%), אנצפלופתיה כבדית (2.3%), התייבשות (1.5%) והיפנתרמיה (1.2%). רמות נתרן בדם הגבוהות מ-150 מיליאקווילנט לליטר דווחו ב-0.5% מהמשתתפים. אנליזה רבת-משתנים הדגימה כי רמות BUN ניבאו תגובה לטיפול עם סף של 22.4 מ"ג/ד"ל.

החוקרים מסכמים כי טולבפטן הוא טיפול יעיל אשר נסבל היטב בחולים עם שחמת ובצקת הפטית בעולם הקליני.

מקור:

Sakalida, I. et al.  (2020) Journal of Gastroenterology. 55, 800

נושאים קשורים:  מחקרים,  שחמת,  כבד,  בצקת,  טולבפטן
תגובות