נושא mCRC בחסות חברת Merck 14.11.2020

אשפוזים ותוצאים קליניים בסרטן מעי הגס גרורתי בטיפול ב-Regorafenib או ב-TAS-102

מחקר זה מצא שטיפול ב-Regorafenib או ב-TAS-102 מעלה את כמות האשפוזים הכללית של חולי סרטן מעי גס גרורתי (mCRC), וכן לא משפיע על שרידות החולים

הרשת הלאומית המקיפה לסרטן (NCCN) וההנחיות האירופיות לאונקולוגיה רפואית (ESMO) ממליצות על Regorafenib או trifluridine/tipiracil) (TAS-102 לטיפול קו השלישי (third-line therapy) בסרטן מעי גס גרורתי (mCRC). במחקר זה בדקו את משך אשפוזם של מטופלים במהלך הטיפול ב-Regorafenib או ב-TAS-102, וכן את השפעת האשפוזים על ההישרדות כוללת.

מחקר זה התבצע כמחקר רטרוספקטיבי והתבסס על מטופלים עם mCRC שטופלו ב-Regorafenib ו/או ב-TAS-102 במרכזי סרטן שלישוניים בערים זלצבורג ו-וולס-גרישקירכן שבאוסטריה. המידע הודות אשפוזם של המטופלים נלקח בין ינואר 2013 למאי 2019. בסך הכל, 93 מטופלים החלו טיפול קו שלישי או רביעי (third or fourth line therapy) עם Regorafenib או TAS-102.

טיפול בגידול הסרטני (Regorafenib לעומת TAS, יחס סיכון 1.95; רווח בר-סמך 95%, 1.07-3.54; רמת מובהקות 0.003) ומדד ECOGי(2-3 לעומת 0-1; יחס סיכון 4.04; רווח בר-סמך 95%, 2.11-7.71; רמת מובהקות< 0.001) הראו קשר מובהק סטטיסטית לסיכון לאשפוז בניתוח רב משתני. ההסתברות המקבילה לאשפוז מהתחלת טיפול קו שלישי ורביעי הייתה 30% עם Regorafenib לעומת 18% עם TAS-102 בחמישה שבועות, ו-41% לעומת 28% בעשרה שבועות, בהתאמה. אשפוזים, ללא קשר לסיבה, במהלך הטיפול ב-Regorafenib או ב-TAS-102 לא השפיעו על הישרדות החציונית של המטופלים שעברו טיפול קו שלישי בלבד (מעולם לא אושפזו: 5.7 חודשים, רווח בר-סמך 95%, 3.9-10.5; לעומת מאושפזים: 5.4 חודשים, רווח בר-סמך 95%, 2.8-9.6; רמת מובהקות 0.45), וגם לא בחולים שקיבלו טיפול קו שלישי ורביעי (12.2 חודשים, רווח בר-סמך 10.6-28.8; לעומת 18.6 חודשים, רווח בר-סמך 95%, 6.3-לא הושג נתון; רמת מובהקות 0.9).

מלבד מדד ECOG נמוך, השימוש ב-regorafenib היה קשור לעלייה בסבירות לאשפוז במהלך טיפול (קו-שלישי ורביעי) פליאטיבי מערכתי ב-mCRC. עם זאת, אשפוזים במהלך טיפול regorafenib או TAS-102 לא השפיעו על סיכויי השרידות הכוללים מעבר לטיפול בקו השני.

מקור: 

Huemer. F. Et al. (2020) Cancers. 12(10): 2812

נושאים קשורים:  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  סרטן מעי גס גרורתי,  טיפול קו-שלישי,  טיפול פליאטיבי
תגובות