נגיף הקורונה 21.10.2020

משך הפצת נגיף הקורונה והטיפול בלופינביר/ ריטונביר

האם טיפול ב-Lopinavir/ Ritonavir עשוי לקצר את משך הפצת SARS-CoV-2 ואת משך הבידוד של החולים והאם יש גורמי סיכון הקשורים למשך הפצת הנגיף

משך הפצת הנגיף (Viral shedding) הוא מרכיב מרכזי בקבלת ההחלטות בנוגע לנקיטת אמצעי בידוד ומתן טיפול אנטי ויראלי. עם זאת, יש מעט מאוד מחקרים שבדקו את גורמי הסיכון להפצה ממושכת של הנגיף SARS-CoV-2  ואת ההשפעה של טיפול עם Lopinavir/ritonavir) LPV/r) על משך הפצת הנגיף.

החוקרים אספו מידע בנוגע למטופלים שנדבקו ב-SARS-CoV-2 אשר אושפזו במחלקות הבידוד והציגו שינוי ב-PCR שיעתוק הפוך (Reverse transcription PCR conversion) בבית החולים לאנשים מס' 3 במחוז חוביי בסין, בתקופה שבין 31 בינואר עד 9 במרץ 2020.

בהמשך, החוקרים השוו את המאפיינים הקליניים ואת משך הפצת הרנ"א של SARS-CoV-2 בין מטופלים שטופלו עם LPV/r לבין אלה שלא. בנוסף, הם השתמשו ברגרסיה לוגיסטית במטרה להעריך את גורמי הסיכון הקשורים למשך הפצה ארוך יותר של הנגיף.

במחקר נכללו 120 מטופלים, כאשר החציון של הגיל היה 52 שנים, 54 מטופלים (45%) היו זכרים ו-78 מטופלים (65%) קיבלו טיפול עם LPV/r.

תוצאות המחקר הראו כי החציון של משך זיהוי הרנ"א של SARS-CoV-2 החל מהופעת התסמינים היה 23 ימים (טווח בין רבעוני: 18-32). בנוסף, הם מצאו כי גיל מבוגר (יחס הסיכויים: 1.03; רווח בר סמך 95%: 1.00-1.05; p=0.03) והיעדר קבלת טיפול עם LPV/r (יחס הסיכויים: 2.42; רווח בר סמך 95%: 1.10-5.36; p=0.029) הם גורמי סיכון בלתי תלויים להפצה ממושכת של רנ"א של SARS-CoV-2.

עוד נמצא כי מטופלים שהחלו טיפול עם LPV/r במהלך עשרת הימים הראשונים להופעת התסמינים, אך לא אלה שהחלו את הטיפול מהיום ה-11 ואילך, הציגו משך הפצת נגיף קצר יותר באופן מובהק בהשוואה למטופלים שלא קיבלו LPV/r (חציון של 19 ימים בהשוואה ל-28.5 ימים; Log-rank p< 0.001).

החוקרים הסיקו כי גיל מבוגר והיעדר טיפול עם LPV/r הם גורמי סיכון בלתי תלויים הקשורים לזמן הפצת רנ"א של SARS-CoV-2 ארוך יותר בקרב אוכלוסיית מטופלים שחלו ב-Covid-19. על כן הם סברו כי מתן מוקדם של LPV/r עשוי לקצר את משך הפצת הנגיף.

מקור:

Yan, D. et al. (2020) European Respiratory Journal 56.

נושאים קשורים:  מחקרים,  נגיף הקורונה,  משך הפצת הנגיף,  לופינביר/ ריטונביר,  גורמי סיכון
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות