סרטן הקיבה 20.10.2020

ראיות להזרעה חד ורב שבטית מהגידול הראשוני לגרורות בסרטן קיבה

החוקרים בדקו את השינויים הגנטיים ב-106 דגימות רב אזוריות כולל גידולים ראשוניים, גרורות לקשריות לימפה וגרורות לאיברים פנימיים אצל עשרה מטופלים עם סרטן קיבה מתקדם

גרורות לקשריות לימפה ואיברים מרוחקים קשורות לפרוגנוזה גרועה יותר בסרטן הקיבה. מעט ידוע על המאפיינים הגנטיים, המבנים התת שבטיים ועל תהליכי התפתחות אבולוציוניים של גידולם ראשוניים וגרורות בסרטן הקיבה.

החוקרים בדקו את השינויים הגנטיים ב-106 דגימות רב אזוריות כולל גידולים ראשוניים, גרורות לקשריות לימפה וגרורות לאיברים פנימיים אצל עשרה מטופלים עם סרטן קיבה מתקדם. חלקים שונים היסטולוגית נדגמו באמצעות מיקרודיסקציית לייזר. החוקרים אפיינו את המבנים התת  שבטיים ואת דפוסי ההזרעה מהגידול הראשוני לגרורות הלימפטיות והויסראליות.

תוצאות המחקר הראו כי לחלקים ההיסטולוגיים השונים בגידול הראשוני היו מוטציות משותפות, מה שהצביע על מקורות משותפים לגידול אשר התפתחו לרקמות היסטולוגיות שונות.

כמעט בכל המקרים, מוטציות TP53 זוהו כמוטציות שבטיות בגידולים הראשוניים ובגרורות. החוקרים הצליחו לסווג את הגידולים לחד שבטיים ורב שבטיים. כל הגידולים הראשוניים החד שבטיים פיזרו גרורות עם מבנה זהה. לעומת זאת, גידולים ראשוניים רב שבטיים התפזרו בעיקר כגרורות על ידי הזרעה רב שבטית (84%: 37/44).

מסקנת החוקרים היתה שמוטציות שבטיות נשמרו בגידול הראשוני ובאתרי גרורות והשונות הגנטית שלהם היתה נמוכה.

מקור:

Yosuke Hirotsu et. al (2020) Journal of Gastroenterology  55, 553–564(2020)

נושאים קשורים:  מחקרים,  מוטציות,  חד שבטי,  רב שבטי,  גידול ראשוני,  גרורות,  סרטן הקיבה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות