פרפור עליות 20.10.2020

יעילות מוכחת של אפליקציה לנייד לניהול מקרי פרפור עליות

טכנולוגיית בריאות ניידת שיפרה תוצאים ואת ניהול הטיפול בחולי פרפור עליות

הניהול הנוכחי של מטופלים עם פרפור עליות מוגבל בגלל איתור לא מספק של פרפור עליות, שאינו נאמן להנחיות וכן בגלל חוסר התאמה להעדפות המטופל. כל אלה מדגישים את הצורך בגישה יותר הוליסטית ומשולבת לניהול מקרי פרפור עליות.

מטרות המחקר הזה היו להחליט האם אסטרטגיה של ניהול משולב של פרפור עליות על ידי טכנולוגיית בריאות ניידת תפחית אירועים שליליים הקשורים לפרפור עליות בהשוואה לטיפול הרגיל.

המחקר היה מסוג אשכול אקראי של מטופלים עם פרפור עליות מעל גיל 18 אשר גויסו מ-40 ערים בסין. הגיוס החל ב-1 ליוני 2018 והמעקב הסתיים ב-16 לאוגוסט 2019. מטופלים עם פרפור עליות נבחרו באקראי על מנת לקבל את הטיפול הסטנדרטי או טיפול משולב המבוסס על יישומון של פרפור עליות עבור הטלפון הנייד (mAFA) הממזג בתוכו את מסלול ה-ABC ("טיפול better care בפרפור עליות"): A - הימנע משבץ; B - ניהול סימפטומים טוב יותר; C  -הפחתת גורמי סיכון קרדיווסקולריים וכן גורמי סיכון אחרים.

התוצא המורכב המרכזי היה שילוב של שבץ/ טרומבואמבוליזם (קריש דם חוסם) ,מוות מכלל הסיבות ואשפוזים חוזרים. אשפוזים חוזרים לבדם היו תוצא שניוני. אירועים קרדיווסקולריים הוערכו באמצעות מודל COX לחישוב סיכונים יחסיים לאחר התאמתו לרמת סיכון בסיסית.

עבור ההתערבות של אפליקציה למכשיר הנייד הוקצו 1,646 מטופלים (ממוצע גילים, 67.0; 38.0% מתוכם היו נשים) עם ממוצע מעקב של 262 ימים ואילו עבור הטיפול הסטנדרטי הוקצו 1,678 מטופלים (ממוצע גילים 70.0 כאשר 38.0% מתוכם נשים) עם ממוצע מעקב של 291 ימים.

שיעורי התוצא המשולב של שבץ איסכמי/ טרומבואמבוליזם סיסטמי, מוות ואשפוזים חוזרים, היו נמוכים יותר עבור ההתערבות עם היישומון mAFA לעומת הטיפול הסטנדרטי (1.9% לעומת 6.0%; עם סיכון יחסי של 0.39; ברמת ביטחון של 95% ורווח בר סמך של 0.17-0.60; p<0.001).

ניתוח של תת קבוצה לפי מין, גיל, סוג פרפור עליות, ציון הסיכון ותחלואות נלוות, הדגים באופן עקבי סיכון יחסי נמוך יותר לתוצא המורכב עבור מטופלים המקבלים את ההתערבות מסוג אפליקציה mAFA בהשוואה לטיפול הסטנדרטי (כל הקבוצות p<0.05).

החוקרים מסכמים כי גישה משולבת לטיפול הוליסטי בפרפור עליות, הנתמך על ידי טכנולוגיית mHealth, מפחיתה את הסיכון לאשפוזים חוזרים ואירועים קליניים שליליים (טכנולוגיית mHealth משלבת סריקה של מטופלים לפרפור עליות וגישה ניסויית לניהול ABC).

מקור:

Yutao Guo, MD, PHD; et al. (2020). Journal of the American college academy

נושאים קשורים:  קרדיולוגיה,  פרפור עליות,  יישומון,  שבץ,  אפליקציה,  מחקרים
תגובות