אנסרטיניב 10.10.2020

אנסרטיניב לעומת קריזוטיניב ב-NSCLC חיובי ל-ALK3: מחקר פאזה 3

אנסרטיניב מובילה לשרידות ללא התקדמות מחלה ארוכה באופן מובהק סטטיסטית מאשר קריזוטיניב במטופלים עם מחלה מתקדמת מקומית או גרורתית

אנסרטיניב הינה תרופה חדשנית מדור שני המעכבת את הטירוזין קינאז ALKי(anaplastic lymphoma kinase). במחקרי פאזה 1/2 קודמים אנסרטיניב הדגימה פעילות מבטיחה בקרב מטופלים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC) ומוטציות ב-ALK אשר לא קיבלו טיפול קודם עם מעכבי ALK או קיבלו בעבר קריזוטיניב ו/או מעכבי ALK מדור שני ובכלל זה במטופלים עם גרורות מוחיות.

במחקר ה-EXALT3 שתוצאותיו הוצגו ב-world conference on lung cancer בשנת 2020 בסינגפור נבחנה היעילות והבטיחות של אנסרטיניב לעומת קריזוטיניב במטופלים עם NSCLC חיובי למוטציות ALK מתקדם מקומית או גרורתי אשר לא קיבלו מעכבי TKIי(tyrosine kinase inhibitor) קודמים או קיבלו פרוטוקול כימותרפי אחד קודם.

במחקר השתתפו 143 מטופלים בזרוע האנסרטיניב ו-147 מטופלים בזרוע הקריזוטיניב. הגיל החציוני של המשתתפים היה 54.1 שנים, 26% קיבלו כימותרפיה קודמת ול-36% היו גרורות מוחיות. בניתוח התוצאות בוצע ריבוד מטופלים לפי קבלת כימותרפיה קודמת, סטטוס תפקוד ECOG ואזור גאוגרפי. התוצא העיקרי שנבדק היה שרידות ללא התקדמות מחלה (PFS) המאומתת על ידי ועדה עצמאית על פי קריטריוני recist v1.1. תוצאים משניים כללו שרידות כוללת, שיעור תגובה אובייקטיבית וזמן עד כשלון טיפולי מוחי.

בזמן ניתוח התוצאות 45% מהחולים אשר קיבלו אנסרטיניב המשיכו בטיפול בעוד ששיעור זה היה 17% בלבד בקבוצת הקריזוטיניב. שרידות כוללת חציונית הייתה 25.8 חודשים בקבוצת האנסרטיניב לעומת 12.7% בקבוצת הקריזוטיניב (יחס סיכונים, 0.52; רווח בר-סמך 95%: 0.52; 0.36-0.75; p=0.0003). באנליזת תוצאות ממשתפים שסטטוס ALK אומת באמצעות בדיקת Abbott FISH test נמצא כי שרידות ללא התקדמות מחלה חציונית לא הושגה בקבוצת האנסרטיניב לעומת 12.7 חודשים בקבוצת הקריזוטיניב (0.48; 0.32-0.71; p=0.0002). באנליזה זו נמצא גם כי שיעור התגובה האובייקטיבית היה 75% בקבוצת האנסרטיניב לעומת 67% בקבוצת הקריזוטיניב ובקרב מטופלים עם גרורות מוחיות שיעור התגובה האובייקטיבית היה 54% הקבוצת האנסרטיניב לעומת 19% בקבוצת הקריזוטיניב בלבד. שיעור הכשלון הטיפולי במטופלים ללא גרורות מוחיות היה נמוך יותר בקבוצת האנסרטיניב מאשר בקבוצת הקריזוטיניב (4% לעומת 24% לאחר 12 חודשים  מתחילת המחקר). שרידות כוללת לאחר 24 חודשים הייתה 78% בשתי זרועות הטיפול.

החוקרים מסכמים כי טיפול עם אנסרטיניב מוביל לשרידות ללא התקדמות מחלה ארוכה מאשר טיפול עם קריזוטיניב עם פרופיל בטיחות גבוה ומהווה טיפול קו ראשון אפשרי בחולים עם NSCLC ומוטציות ALK חיובית.

מקור:

Selvaggi, G. et al.

נושאים קשורים:  אנסרטיניב,  קריזוטיניב,  סרטן ריאה,  שרידות ללא התקדמות מחלה,  מחקרים
תגובות