כריתת קיבה 12.10.2020

השיטה הלפרוסקופית לכריתת קיבה - תוצאי סיבוכים והישרדות

החוקרים בדקו האם כריתת קיבה רחיקנית בשיטה לפרוסקופית שוות ערך ביעילותה האונקולוגית לשיטה הפתוחה כטיפול בסרטן קיבה מקומי מתקדם

לא ברור האם כריתת קיבה רחיקנית בשיטה לפרוסקופית לטיפול בסרטן קיבה מקומי מתקדם שוות ערך מבחינה אונקולוגית לכריתת קיבה רחיקנית בשיטה פתוחה.

במחקר הנוכחי, החוקרים בדקו את חוסר הנחיתות (Noninferiority) של כריתת קיבה תת-שלמה באופן לפרוסקופי, יחד עם כריתת בלוטות לימפה D2 כטיפול בסרטן קיבה מקומי מתקדם, בהשוואה לניתוח פתוח, מבחינת שיעורי ההישרדות לשלוש שנים ללא חזרת מחלה.

המחקר הנוכחי הוא מחקר אקראי מבוקר, תווית פתוחה, שלב 3, שבו השתתפו מטופלים עם אדנוקרצינומה מקומית מתקדמת בקיבה לפי היסטולוגיה שהתאימו לטיפול כריתת קיבה רחיקנית תת-שלמה. נקודת הסיום המרכזית במחקר היתה שיעור ההישרדות לשלוש שנים ללא חזרת מחלה. החוקרים קבעו את הגבול העליון של יחס הסיכונים (HR= hazard ratio) לחוסר נחיתות על 1.43 בין הקבוצה שעברה ניתוח לפרוסקופי לקבוצה שעברה ניתוח פתוח לכריתת קיבה רחיקנית.

המחקר נערך בין נובמבר 2011 לאפריל 2015 והשתתפו בו 1,050 מטופלים שחולקו באופן אקראי לניתוח לפרוסקופי (n=524) או לניתוח פתוח (n=526). לאחר הוצאת משתתפים שלא עמדו בקריטריונים, 492 מטופלים עברו ניתוח לפרוסקופי ו-482 מטופלים עברו ניתוח פיתוח ונכללו באנליזת הנתונים.

החוקרים מצאו כי בקבוצת הניתוח הלפרוסקופי, בהשוואה לקבוצת הניתוח הפתוח, המטופלים סבלו מפחות סיבוכים מוקדמים (15.7% בהשוואה ל-23.4%, בהתאמה; P=0.0027) ומפחות סיבוכים מאוחרים (4.7% בהשוואה ל-9.5%, בהתאמה; P=0.0038), בעיקר פחות חסימות מעיים (2.0% בהשוואה ל-4.4%, בהתאמה; P=0.0447).

בנוסף, נמצא כי שיעור ההישרדות ללא חזרת מחלה היה 80.3% (רווח בר סמך 95%: 76.0-85.0%) בקבוצה של הניתוח הלפרוסקופי ו-81.3% (רווח בר סמך 95%: 77.0-85.0% ; log-rank P = 0.726) בקבוצה של הניתוח הפתוח. כמו כן, אנליזת רגרסיית Cox לאחר ריבוד לפי מנתח חשפה HR של 1.035 (רווח בר סמך 95%: 0.762-1.406; log-rank P= 0.827;  P לחוסר נחיתות = 0.039).

בנוסף, כאשר החוקרים ריבדו לפי שלב מחלה פתולוגי, ה-HR היה 1.020 (רווח בר סמך 95%: 0.751-1.385; log-rank P= 0.900 ; P לחוסר נחיתות = 0.30).

החוקרים הסיקו כי כריתת קיבה רחיקנית יחד עם כריתת בלוטות לימפה D2 בשיטה לפרוסקופית משתווה לניתוח פתוח מבחינת שיעורי ההישרדות ללא חזרת מחלה עבור מטופלים עם סרטן קיבה מקומי מתקדם. על כן, החוקרים סברו כי כריתת קיבה רחיקנית עם כריתת בלוטות לימפה D2 בשיטה לפרוסקופית יכולה להיות שיטת הבחירה לטיפול בסרטן קיבה מקומי מתקדם.

מקור: 

Hyung, W.J. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן קיבה,  ניתוח פתוח,  ניתוח לפרוסקופי,  כריתת קיבה רחיקנית,  כריתת קיבה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות