תסמונת כלילית חריפה 16.06.2020

הבדלים אתניים בפתו-ביולוגיה של תסמונת כלילית חריפה בין אסיאתים ללבנים

במחקר זה נמצא כי בקרב המטופלים עם NSTE-ACS היה הבדל משמעותי בין אסיאתים ללבנים

הבדלים אתניים בפתו-ביולוגיה של תסמונת כלילית חריפה (ACS) לא נבחנו באופן שיטתי עד כה. החוקרים השוו בין המנגנונים של ACS באסיאתים ובלבנים.

חולי ACS עם נגעים רלוונטיים בטומוגרפיה אופטית קוהרנטית נכללו במחקר. המשתתפים סווגו על פי STEMI (אוטם שריר הלב עם עליות ST) או NSTE-ACS (תסמונת כלילית חריפה ללא עליות ST), ומאפיינים במצב הבסיסי, מנגנונים של ACS, ומאפייני נגעי רובד הושוו בין אסיאתים ולבנים.

מתוך 1,225 מטופלים, 1,019 היו אסיאתים (567 STEMI ו-452 NSTE-ACS) ו-206 היו לבנים (71 STEMI ו-135 NSTE-ACS).

תוצאות המחקר הראו כי אסיאתים חוו יותר סוכרת ויתר לחץ דם בקרב חולי ה-STEMI; בקרב מטופלי NSTE-ACS, נרשמה אצל אסיאתים הימצאות גבוהה יותר של סוכרת ואי ספיקה כלייתית, והימצאות נמוכה יותר של היפרליפידמיה.

לא נמצאו הבדלים בהיארעות של הינתקות רובד, ארוזית רובד והסתיידות רובד בין חולי STEMI אסיאתים ללבנים (61.2%, 28.6%, 10.2% לעומת 46.5%, 38.0%, 15.5%, בהתאמה p = 0.055). בקרב המטופלים עם NSTE-ACS נמצא הבדל משמעותי בין אסיאתים ולבנים (40.5%, 47.6%, 11.9% לעומת 27.4%, 48.9%, 23.7%, בהתאמה, p = 0.001).

הסיכון להינתקות רובד (p = 0.713), ארוזית רובד (p = 0.636), והסתיידות רובד (p = 0.986) היה דומה בין קבוצות ה-STEMI. בחולי ה-NSTE-ACS, ההבדל היחיד היה סיכון מוגבר להסתיידות רובד בלבנים (יחס הסיכויים 2.125, רווח בר- סמך 95% 1.213 עד 3.723, p = 0.008).

החוקרים סיכמו כי על פי תוצאות המחקר, מטופלים אסיאתים ולבנים שהתייצגו עם STEMI ו-NSTE-ACS הראו מגנונים דומים של ACS, מלבד סיכון מוגבר להסתיידות רובד בלבנים עם NSTE-ACS.

מקור: 

Michele Russo, MD et. al (2020) The American Journal of Cardiology DOI:https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2020.03.017

נושאים קשורים:  עליות ST,  רובד,  מנגנונים,  לבנים,  אסיאתים,  תסמונת כלילית חריפה,  מחקרים
תגובות