פוריות 17.03.2020

השפעתו של אסטרוגן חיצוני על הפוריות של גברים טרנסג׳נדרים

במחקר זה נמצא כי קיימים פערים בספרות בכל הנוגע לפוריות טרנסג׳נדרים ובשל כך דרוש מחקר נוסף בתחום

מחקרים הראו שגברים טרנסג׳נדרים רבים חפצים בילדים ואמנם קיים חוסר בספרות בנושא ההשפעה של טיפולי טסטוסטרון על תהליכי הפוריות.

במאמר זה סקרו החוקרים את תהליך הטיפול הורמונלי בגברים טרנסג׳נדרים ואת מה שידוע לגבי השפעות הטיפול עם טסטוסטרון על השחלות והרחם של אותם גברים טרנסג׳נדרים; החוקרים נעזרו במודלים מקבילים של חיות. במסגרת הסקירה תומצת המידע העיקרי הקיים בספרות לגבי חוויות ושאיפות הוריות בקרב טרנסג׳נדרים.

החוקרים דנו בשיקולים לטכנולוגיות עזר לפוריות ושימור פוריות וזיהו פערים בספרות והזדמנויות למחקר נוסף.

מקור: 

Molly B Moravek et. al (2020) Endocrinology https://doi.org/10.1210/endocr/bqaa014

נושאים קשורים:  מחקרים,  גברים טרנסג׳נדרים,  טיפולים הורמונליים,  פוריות
תגובות