סרטן אורופרינקס 04.03.2020

מינון הקרינה בסרטן תאי קשקש באורופרינקס והשליטה במחלה

האם הפחתה של מינון הקרינה, כחלק מהטיפול האדג'ובנטי בסרטן תאי קשקש באורופרינקס, תשמור על אותם שיעורי השליטה במחלה?

מטרת המחקר הנוכחי היתה לקבוע האם דה-אסקלציה של מינון הקרינה מ-60-66 גריי ל-30-36 גריי, כחלק מהטיפול הקרינתי האדג'ובנטי (RT –יRadiotherapy) עבור מטופלים נבחרים עם סרטן תאי קשקש באורופרינקס, הקשור לווירוס הפפילומה, עשוי לשמר את שיעורי השליטה במחלה תוך הפחתת הרעילות ושימור יכולות הבליעה ואיכות החיים (QOL – Quality of life).

מחקר ה-MC1273 הוא מחקר שלב 2 עם זרוע אחת שבחן דה-אסקלציה אגרסיבית של RT לאחר ניתוח. קריטריוני ההכללה במחקר כללו מטופלים עם סרטן תאי קשקש באורופרינקס חיוביים ל-p16, היסטוריית עישון של עד 10 שנות קופסה ושוליים שליליים.

מטופלים בקבוצת העוקבה A (סיכון בינוני) קיבלו קרינה במינון של 30 גריי בפרקציות של 1.5 גריי פעמיים ביום במשך שבועיים יחד עם Docetaxel במינון של 15 מ"ג/מ2 אחת לשבוע. מטופלים בקבוצת העוקבה B, אשר כללה מטופלים עם מחלה מחוץ לבלוטות, קיבלו אותו טיפול יחד עם תוספת קרינה במקביל לאזור הבלוטות וקרינה לאזורים מחוץ לבלוטות במינון של 36 גריי בפרקציות 1.8 גריי פעמיים ביום.

נקודת הסיום המרכזית היתה שליטה מקומית בגידול במשך שנתיים. נקודות הסיום המשניות כללו הישרדות ללא התקדמות המחלה במשך שנתיים, הישרדות כוללת, רעילות, יכולות בליעה וה-QOL כפי שדווח ע"י המטופלים עצמם.

המחקר נערך בין ספטמבר 2013 ליוני 2016 (N=80, עוקבה A,יn=37 ; עוקבה B, יn=43). חציון זמן המעקב היה 36 חודשים, כאשר זמן המעקב המינימלי היה 25 חודשים. שיעורי השליטה המקומית במחלה לאחר שנתיים היו 96.2%, עם שיעורי הישרדות ללא התקדמות מחלה של 91.1% והישרדות כוללת של 98.7%.

תוצאות המחקר הראו כי שיעורי תופעות הלוואי בדרגה 3 ומעלה לפני ה-RT, שנה לאחר ה-RT ושנתיים לאחר ה-RT, היו 2.5%, 0% ו-0%, בהתאמה. בנוסף, נצפה שיפור קל ביכולת הבליעה 12 חודשים לאחר -RT, בהשוואה למצב לפני ה-RT, כאשר מטופל אחד הזדקק להזנה זמנית באמצעות צינור.

החוקרים הסיקו כי דה-אסקלציה אגרסיבית של RT הובילה לשיעורי שליטה מקומית במחלה הדומים לשיעורים הקיימים במינונים המקובלים, כמו גם לרעילות נמוכה וירידה קלה ביכולת הבליעה או ב-QOL.

לסיכום, החוקרים הצליחו להראות כי הפחתה אגרסיבית של מינון הקרינה, הניתנת כחלק מהטיפול האדג'ובנטי לאחר ניתוח בסרטן תאי קשקש באורופרינקס, מובילה לשיעורים דומים של שליטה במחלה לאלה הקיימים במינונים המקובלים, תוך הפחתה משמעותית ברעילות הטיפול.

מקור:

Ma, D.J. et al. (2019) Journal of Clinical Oncology 37,22.

נושאים קשורים:  סרטן אורופרינקס,  וירוס הפפילומה,  טיפול בקרינה,  דה-אסקלציה,  מחקרים
תגובות