דמנציה 29.10.2019

הקשר בין תלונות סובייקטיביות על זיכרון ירוד לדמנציה עתידית

חוקרים מצאו כי תלונות זיכרון סובייקטיביות קשורות לדמנציה עתידית, כמו גם ציוני מבחן קצר לאבחון מנטלי ובדיקת שיוך חזותי

רופאי משפחה זקוקים לאלגוריתמים פשוטים אך מקיפים כדי להבחין בין קשישים בקהילה אשר בסיכון רב לדמנציה לבין כאלה שלא בסיכון. מטרת המחקר היתה לחקור את הקשר בין דמנציה לתגובות לשאלה בודדת הקשורה לתלונות זיכרון סובייקטיביות (SMC) המשולבת עם ציונים בשני מבחני זיכרון פשוטים לשימוש במסגרת רפואה ראשונית.

הניתוחים התבססו על מידע מ-3,454 קשישים הגרים בקהילה אשר השתתפו בניסוי מניעת דמנציה על ידי טיפול וסקולרי אינטנסיבי (preDIVA) אשר נערך בין שש לשמונה שנים.

ניסוי זה הניב התבוננות של 21,341 שנות אדם. המשתתפים נחשבו לקבוצת עוקבה יחידה. החוקרים השתמשו במודל קוקס להערכת קשרים בודדים ומשולבים של SMC, ציונים לא מושלמים של מבחן קצר לאבחון מנטלי זיכרון פריט מושהה (MMSE-5)  וציונים לא מושלמים בבדיקת שיוך חזותי (VAT) עם דמנציה עתידית.

החוקרים מצאו כי תלונות זיכרון סובייקטיביות בלבד היו קשורות לדמנציה עתידית (יחס סכנה = 3.01, רווח בר סמך 95% 2.31-3.94, ערך P<0.001) כמו גם ציוני MMSE-5 (יחס סכנה = 2.14, רווח בר סמך 95% 1.59-2.86, ערך p<0.001) ו-VAT (יחס סכנה = 3.19, רווח בר סמך 95%, 2.46-4.13, ערך p<0.001).

אחרי מעקב חציוני של 6.7 שנים, התרחשות דמנציה היתה בין 4%-30% בקרב אנשים עם SMC, תלוי בציוני MMSE-5 ו-VAT. ציונים אלה לא שינו באופן משמעותי את הקשר לדמנציה עתידית אצל אנשים ללא SMC.

החוקרים הגיעו למסקנה כי אצל אנשים עם SMC, חוזק הקשר בין דמנציה עתידית וציון לא מושלם ב-MMSE-5 תלוי באופן משמעותי בציון ה-VAT.

מקור: 

Van Wanrooij, L.L. et al, (2019) Annals of Family Medicine, doi: 10.1370/afm.2443

נושאים קשורים:  מחקרים,  תלונות זיכרון סובייקטיביות,  דמנציה,  מבחן קצר לאבחון מנטלי,  בדיקת שיוך חזותי
תגובות