מחלת וגנר 14.04.2019

אפידימיולוגיה ותוצאים במחלת וגנר בקרב ילדים ומבוגרים

מחקר על האוכלוסיה הגדולה ביותר של חולי Granulomatosis with Polyangiitis עד כה הראה: ילדים שחולים במחלה זו סובלים מאשפוזים תכופים יותר ו פגיעים יותר לסיבוכים המטולוגיים לעומת מבוגרים

ההיארעות וההימצאות של מחלת וגנר - Granulomatosis with Polyangiitis GPA בארה"ב לא אופיינו היטב. היות שהמחלה נדירה, תוצאים בילדים החולים ב–GPA חסרים גם כן.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לתאר את האפידימיולוגיה והתוצאים של חולי GPA בארה"ב ולהשוות את התוצאים בין ילדים למבוגרים בגיל העבודה.

המחקר נערך כמחקר עוקבה היסטורי ונאספו בו נתונים מבסיסי הנתונים Truven Health Analytics MarketScan Commercial Claims ו-Encounters Database בין השנים 2014-2006. ההיארעות וההימצאות של ילדים ומבוגרים (צעירים מגיל 65) חושבו. כמו כן בוצע ניתוח לתוצאים בין שתי הקבוצות.

5,562 מקרים של GPA זוהו, מתוכם 214 (3.8%) אירעו בילדים ו-5,348 (96.2%) אירעו במבוגרים. שיעור ההיארעות של GPA בילדים עמד על 1.8 מקרים למיליון שנות אדם, בהשוואה ל-12.8 מקרים למיליון שנות אדם בקרב מבוגרים בגיל העבודה.

בשתי הקבוצות היתה נטייה קלה להתבטאות המחלה בקרב נשים (63% ו-53% בקרב קבוצת הילדים וקבוצת המבוגרים, בהתאמה). שיעורי האשפוז והזיהומים החמורים היו גבוהים בשתי הקבוצות, אבל אצל ילדים נצפו אשפוזים תכופים יותר (סיכון יחסי 1.3, רווח בר-סמך 95%: 1.1-1.4) ושיעורים גבוהים פי 2-3 של לויקופניה (סיכון יחסי 2.6, רווח בר-סמך 95%: 1.5-4.3) נויטרופניה, (סיכון יחסי 2.2, רווח בר-סמך 95%: 1.2-4.0) והיפוגאמאגלובולינמיה (סיכון יחסי 3.7, רווח בר-סמך 95%: 2.0-6.4).

בניתוח מסוג "זמן-עד-היארעות" לא נראו הבדלים משמעותיים בזמן עד לאשפוז, זמן עד לזיהום חמור, זמן עד להישנות מחלה או זמן עד למחלת כליה סופנית בקרב שתי הקבוצות.

מקור:

Panupattanapong S. et al (2018). Arthritis & Rheumatology Volume 70, Issue 12;

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחקר עוקבה,  מחקר היסטורי,  אפידימיולגיה,  Granulomatosis with Polyangiitis,  מחלת וגנר
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות