פרקינסון 07.04.2019

הקשר בין רמות חומצה אורית בסרום לסימפטומים שאינם מוטוריים בפרקינסון

במחקר פרוספקטיבי נמצא שבקרב מטופלים עם פרקינסון מוקדמת, רמות גבוהות יותר של חומצה אורית בסרום קשורות לתסמינים מוטוריים עם דומיננטיות של רעד

מחקרים קודמים מצאו שחומצה אורית עלולה להיות נוירו-פרוטקטיבית במחלת פרקינסון. במחקר חדש שנערך ב-National Neuroscience Institute בסינגפור, והתפרסם בכתב העת Parkinsonism and Related Disorders, ביקשו החוקרים לחקור את הקשר בין הרמות של חומצה אורית בסרום לבין מאפיינים מוטוריים ושאינם-מוטוריים במחקר פרוספקטיבי בקרב קוהורט של מטופלים עם מחלת פרקינסון מוקדמת.

החוקרים מדדו את רמות חומצה האורית בסרום בזמן צום מ-125 מטופלים עם מחלת פרקינסון מוקדמת, אספו נתונים דמוגרפיים ומאפיינים קליניים של המטופלים וביצעו הרכות מוטוריות והערכות שאינם מוטוריות.

המטופלים סווגו לשלוש תת-קבוצות מוטוריות: דומיננטיות של רעד (tremor-dominant, TD), אי-יציבות פוסטורלית/קושי בהליכה (postural instability/gait difficulty, PIGD), ומעורב. תסמינים שאינם מוטוריים הוגדרו כנוכחים או חסרים לפי ערכי הסף המתאימים עבור כל כלי להערכת תסמינים שאינם-מוטוריים.

נתונים סטטיסטיים: רוב המטופלים היו עם תת הסוגים המוטוריים של TDי (n=51, 40.8%) ומעורב (n=63, 50.4%), כאשר המיעוט היה עם תת הסוג המוטורי PIGDי(n=11, 8.8%).

רמות החומצה אורית הממוצעות בסרום היו שונים באופן משמעותי בין שלושת תתי הסוג המוטוריים (p=0.0106), כאשר תת הסוג המעורב היה עם הרמות הנמוכות ביותר של חומצה אורית בסרום. לאחר שימוש בתת הסוג של TD כרפרנס, היה פחות סביר שמטופלים עם רמות גבוהות יותר של חומצה אורית בסרום יהיו עם תת הסוג המעורב (יחס צולב 0.684; p=0.0312) לעומת תת הסוג של TD.

רמות החומצה אורית לא היו שונות באופן משמעותי בין תת הקבוצות של TD  ו-PIGD. עבור תסמינים שאינם מוטוריים, רמות גבוהות יותר של חומצה אורית בסרום היו קשורות באופן מובהק לפחות תשישות (יחס צולב 0.693; p=0.0408).

החוקרים מסכמים שרמות גבוהות יותר של חומצה אורית בסרום נמצאו קשורות לתת הסוג המוטורי של TD ולפחות תשישות במחלת פרקינסון מוקדמת, ממצאים אשר יכולים להיות קשורים לתכונות האנטי-אוקסידטיביות של חומצה אורית. חומצה אורית יכולה להיות ביו-מרקר חשוב עבור מאפיינים מוטוריים ספציפיים ותסמינים של תשישות במחלת פרקינסון.

מקור:

Huang, Xinxin et al.Serum uric acid level and its association with motor subtypes and non-motor symptoms in early Parkinson's disease: PALS study. Parkinsonism & Related Disorders , Volume 55 ,50 - 54

נושאים קשורים:  מחקרים,  תסמינים מוטוריים ושאינם מוטוריים,  חומצה אורית,  תשישות,  ביומרקר
תגובות