מחלת כבד כרונית 01.08.2018

הקשר בין אלבומין בסרום לחומצות אמינו מסועפות בפלזמה במחלת כבד כרונית

פרופיל חומצות אמינו חופשיות בפלזמה והיחס בין אלבומין בסרום וחומצות אמינו מסועפות בפלזמה במטופלים עם מחלת כבד כרונית

צילום מיקרוסקופי של כבד עם שחמת הכבד (מקור צילום: ויקיפדיה)
צילום מיקרוסקופי של כבד עם שחמת הכבד (מקור צילום: ויקיפדיה)

ישנה הבנה מועטה בנוגע למנגנון שבו חוסר איזון של חומצות אמינו חופשיות בפלזמה (plasma-free amino acids ,PFAA) מתרחש וכיצד החוסר איזון קשור לרמות האלבומין בסרום במהלך התקדמות מחלת כבד כרונית.

מטרת המחקר היא להסביר את הפרופילים של PFAA והיחס בין אלבומין בסרום ו-PFAA במטופלים עם מחלת כבד כרונית במהלך ההתקדמות.

החוקרים העריכו באופן רטרוספקטיבי 1,569 נתונים על PFAA שהושגו מ-908 מטופלים עם מחלות כבד כרוניות שונות. בסך הכל 1,140 נתונים של PFAA יכלו להיות מנותחים סטטיסטית במטופלים עם מחלות כבד כרוניות כתלות במדד ה-child-pugh שלהם.

איזונים שונים של PFAA נצפו בכל מחלת כבד כרונית במהלך ההתקדמות. ניתוחים סטטיסטיים רב-משתנים וחד-משתנים חשפו כי בקרב 24 PFAA, הרמה של חומצות אמינו מסועפות בפלזמה הינה קשורה באופן מובהק למדד ה-child-pugh, במיוחד מדד האלבומין בסרום, במטופלים עם הפטיטיס C כרונית, מחלת כבד שומני שאינה אלכוהולית, דלקת כבד שאינה אלכוהולית והיצרות ראשונית של דרכי המרה.

ערכי מקדם הקורלציה בין אלבומין בסרום והיחס בין חומצות אמינו מסועפות בפלזמה וטירוזין (pBCAAs-to-Tyrosine ratio, BTR) במטופלים אלה היה 0.53, 0.53 ו-0.79, בהתאמה.

מעניין לראות כי למרות שהחומצות אמינו מסועפות בפלזמה במחלת כבד / דלקת כבד שאינן אלכוהוליות השתנו אפילו כאשר רמת האלבומין בסרום הייתה בטווח התקין, כמות חומצות האמינו המסועפות בפלזמה נטתה להיות נמוכה כאשר האלבומין בסרום היה מתחת לטווח התקין.

לסיכום, למרות שנצפתה ירידה ברמות החומצות האמינו המסועפות בפלזמה במהלך ההתקדמות ללא קשר לאטיולוגיה, הרמה שלהן נמצאה כקשורה באופן בלתי תלוי לרמות האלבומין בסרום ב-PFAA של הפטיטיס C כרונית, מחלת כבד שומני שאינה אלכוהולית, דלקת כבד שאינה אלכוהולית והיצרות ראשונית של דרכי המרה. הקשר בין רמות האלבומין בסרום ו-BTR הראה את הערכים הגבוהים ביותר במטופלים עם היצרות ראשונית של דרכי המרה. ירידה בחומצות האמינו המסועפות בפלזמה לעיתים נמצאה כקשורה לדלקת כבד שאינה אלכוהולית כאשר רמות האלבומין בסרום נשמרו בטווח התקין.

מקור: 

Sano, A. et al. (2018) Journal of Gastroenterology. 53(8)

נושאים קשורים:  מחקרים,  שחמת,  חומצות אמינו חופשיות בפלזמה,  אלבומין,  חומצות אמינו מסועפות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות