כנס נשאות לאיקס שביר

תאריך פרסום הארוע: 16.05.2016, 11:15
מיקום: ירושלים
מועד התחלה: 5 בספטמבר 2017, 09:00
מועד סיום: 7 בספטמבר 2017, 10:00

סופי save the date